acoustic treatment

בדירות ובבנייני משרדים יכולים להיווצר מפגעי רעש שונים. קיימים פתרונות להפחתת רעש כמו גם פתרון לבידוד מוחלט באמצעות "חדר צף".
חדר צף הוא הפתרון היחיד שמבטיח בידוד רעשים מוחלט. מדובר במבנה פנימי המוקם ללא מגע עם המעטפת החיצונית של החדר. לכל פתח במעטפת החיצונית (דלת, חלון וכד') מותאם פתח בחדר הפנימי, והחיבור מבוצע בטכניקות מיוחדות. מיזוג האוויר של החדר הצף מבוסס על יחידה עצמאית ללא תעלות בין החדר לשאר הדירה או המבנה. חשוב לזכור: חדר צף מקטין את שטח החדר המבודד ועלותו גבוהה מכל שיטת הנחתת רעש אחרת. נהוג לבצע בידוד באמצעות חדר צף רק במקרים הכרחיים.

acoustic treatment

בדירות ובבנייני משרדים יכולים להיווצר מפגעי רעש שונים. קיימים פתרונות להפחתת רעש כמו גם פתרון לבידוד מוחלט באמצעות "חדר צף".
חדר צף הוא הפתרון היחיד שמבטיח בידוד רעשים מוחלט. מדובר במבנה פנימי המוקם ללא מגע עם המעטפת החיצונית של החדר. לכל פתח במעטפת החיצונית (דלת, חלון וכד') מותאם פתח בחדר הפנימי, והחיבור מבוצע בטכניקות מיוחדות. מיזוג האוויר של החדר הצף מבוסס על יחידה עצמאית ללא תעלות בין החדר לשאר הדירה או המבנה. חשוב לזכור: חדר צף מקטין את שטח החדר המבודד ועלותו גבוהה מכל שיטת הנחתת רעש אחרת. נהוג לבצע בידוד באמצעות חדר צף רק במקרים הכרחיים.

פתרונות להנחתת רעשים במבני מגורים ומשרדים

הפתרונות משתנים בהתאם לעוצמת מקור הרעש ולתדרים אותם יש לבודד. ניתן להנחית רעשים במבני מגורים ומשרדים לרמה סבירה לפי הגדרתה בתקנות העירוניות למניעת מפגעי רעש.

difuser
difuser

פתרונות להנחתת רעשים במבני מגורים ומשרדים

הפתרונות משתנים בהתאם לעוצמת מקור הרעש ולתדרים אותם יש לבודד. ניתן להנחית רעשים במבני מגורים ומשרדים לרמה סבירה לפי הגדרתה בתקנות העירוניות למניעת מפגעי רעש.

יישום נכון של הטכניקות המתוארות כאן ינחית את
רוב מפגעי הרעש הידועים ברוב החדרים והמבנים, לרמה סבירה.
null

חלונות ודלתות כפולים

במקרים בהם נדרש יותר מחלון כפול סטנדרטי (DOUBLE GLAZE) או דלת מבודדת רגילה, ניתן לשפר את הבידוד באמצעות דלתות וחלונות כפולים. בשלב ראשון הדלת או החלון יטופלו לאיטום מירבי של המשקוף ומרווחי הסגירה. לאחר מכן תבוצע התאמה מדויקת של דלת או חלון פנימיים נוספים.
null

בידוד רעש בין חדרים בבניין מגורים

ביצוע אטימה של כל נקודות התורפה האקוסטיות בחדר המיועד להפחתת הרעש או בחדר מקור הרעש: אטימת פתחי אוויר, משקופים, סדקים, עיבוי ואטימה של קירות גבס וכד'.

null

מיזוג מבודד

מיזוג אוויר בחדר מבודד דורש יחידת מיזוג עצמאית ללא תעלות בין החדר המבודד לשאר חדרי המבנה.
להנמכת רעש המזגן בתוך החדר מותקן רכיב השקטה המשנה את כיוון ועוצמת זרימת האוויר מהמזגן, ובכך מפחית את עוצמת הרעש
null

בידוד רעש לרצפות

בידוד רצפה מפחית רעשים מהחלל שמתחת לאותה רצפה ומהרצפה אל החלל שמתחתיה.
על מנת לבודד את הרצפה נבנית רצפת עץ בגובה של 4-15 ס"מ מעל הרצפה הקיימת ובמנותק מהקירות.
הרצפה החדשה תוקם על משטח אלסטי מיוחד המיועד למטרה זו. לגמר, ניתן לרצף או להתקין פרקט או שטיח.
יישום נכון של הטכניקות המתוארות כאן ינחית את
רוב מפגעי הרעש הידועים ברוב החדרים והמבנים, לרמה סבירה.
null

חלונות ודלתות כפולים

במקרים בהם נדרש יותר מחלון כפול סטנדרטי (DOUBLE GLAZE) או דלת מבודדת רגילה, ניתן לשפר את הבידוד באמצעות דלתות וחלונות כפולים. בשלב ראשון הדלת או החלון יטופלו לאיטום מירבי של המשקוף ומרווחי הסגירה. לאחר מכן תבוצע התאמה מדויקת של דלת או חלון פנימיים נוספים.

בידוד רעש בין חדרים בבניין מגורים

null

ביצוע אטימה של כל נקודות התורפה האקוסטיות בחדר המיועד להפחתת הרעש או בחדר מקור הרעש: אטימת פתחי אוויר, משקופים, סדקים, עיבוי ואטימה של קירות גבס וכד'.

null

מיזוג מבודד

מיזוג אוויר בחדר מבודד דורש יחידת מיזוג עצמאית ללא תעלות בין החדר המבודד לשאר חדרי המבנה.
להנמכת רעש המזגן בתוך החדר מותקן רכיב השקטה המשנה את כיוון ועוצמת זרימת האוויר מהמזגן, ובכך מפחית את עוצמת הרעש

בידוד רעש לרצפות

null

בידוד רצפה מפחית רעשים מהחלל שמתחת לאותה רצפה ומהרצפה אל החלל שמתחתיה.
על מנת לבודד את הרצפה נבנית רצפת עץ בגובה של 4-15 ס"מ מעל הרצפה הקיימת ובמנותק מהקירות.
הרצפה החדשה תוקם על משטח אלסטי מיוחד המיועד למטרה זו. לגמר, ניתן לרצף או להתקין פרקט או שטיח.