Yaron Ayoun

ירון עיון

מוותיקי תעשיית המוזיקה בארץ, בעלים ומנכ"ל משותף של אולפני זזה ומומחה אקוסטי.

כפעיל בתעשייה משנת 1983 ועד היום ירון הקים וניהל עשרות אולפנים. מומחה בתהליכי בינוי ואבזור כמו גם עיצוב ארגו מטרי וסגנוני שמעניק נוחות ויופי לכל חדר בהקמתו. במסגרת העיסוק באקוסטיקה ירון מפעיל קשת רחבה של קבלני משנה תוך הדרכה ופיקוח על עבודתם לשביעות רצון הלקוחות ולפי הסטנדרט הגבוה ביותר.

Yaron Ayoun

ירון עיון

מוותיקי תעשיית המוזיקה בארץ, בעלים ומנכ"ל משותף של אולפני זזה ומומחה אקוסטי.

כפעיל בתעשייה משנת 1983 ועד היום ירון הקים וניהל עשרות אולפנים. מומחה בתהליכי בינוי ואבזור כמו גם עיצוב ארגו מטרי וסגנוני שמעניק נוחות ויופי לכל חדר בהקמתו. במסגרת העיסוק באקוסטיקה ירון מפעיל קשת רחבה של קבלני משנה תוך הדרכה ופיקוח על עבודתם לשביעות רצון הלקוחות ולפי הסטנדרט הגבוה ביותר.

אמנון ילון

מוותיקי תעשיית המוזיקה בארץ, בעלים ומנכ"ל משותף של אולפני זזה, מומחה סאונד, מפיק מוזיקלי, אקוסטיקאי.

כפעיל בתעשייה משנת 1981 ועד היום אמנון הקים וניהל עשרות אולפנים. מומחה באיתור בעיות אקוסטיות ופתרונן, כמו גם בבדיקה אקוסטית של הליכי בינוי ומערכות סאונד
ללקוחות זזה אקוסטיקה מבצע אמנון גם ייעוץ לרכישת מערכות סאונד והקרנה, עד לרמת ניהול רכש ומשא ומתן עבור לקוחותינו.

Amnon Yalon
Amnon Yalon

אמנון ילון

מוותיקי תעשיית המוזיקה בארץ, בעלים ומנכ"ל משותף של אולפני זזה, מומחה סאונד, מפיק מוזיקלי, אקוסטיקאי.

כפעיל בתעשייה משנת 1981 ועד היום אמנון הקים וניהל עשרות אולפנים. מומחה באיתור בעיות אקוסטיות ופתרונן, כמו גם בבדיקה אקוסטית של הליכי בינוי ומערכות סאונד
ללקוחות זזה אקוסטיקה מבצע אמנון גם ייעוץ לרכישת מערכות סאונד והקרנה, עד לרמת ניהול רכש ומשא ומתן עבור לקוחותינו.

Roger D`Arcy

רוג'ר דארסי יועץ

ארכיטקט אקוסטי מהמובילים בעולם ופעיל בתחום משנת 1984. עד היום תכנן רוג'ר מאות אולפני הקלטה וסאונד לטלוויזיה בכל העולם כמו גם אולמות מופעים וחדרי קולנוע ביתיים ברמה הגבוהה ביותר.

בישראל תכנן רוג'ר, בשיתוף עם זזה אקוסטיקה, את האולפנים המובילים בארץ וכעשרים חדרי קולנוע ביתי ברמה של אולפן הקרנה הוליוודי.
עם ניסיון מקצועי של מעל לשלושים שנה בחוד החנית של התעשיה, רוג'ר נחשב לסמכות על בתחום, לפרויקטים אקוסטיים תובעניים במיוחד.

Roger D`Arcy

רוג'ר דארסי יועץ

ארכיטקט אקוסטי מהמובילים בעולם ופעיל בתחום משנת 1984. עד היום תכנן רוג'ר מאות אולפני הקלטה וסאונד לטלוויזיה בכל העולם כמו גם אולמות מופעים וחדרי קולנוע ביתיים ברמה הגבוהה ביותר.

בישראל תכנן רוג'ר, בשיתוף עם זזה אקוסטיקה, את האולפנים המובילים בארץ וכעשרים חדרי קולנוע ביתי ברמה של אולפן הקרנה הוליוודי.
עם ניסיון מקצועי של מעל לשלושים שנה בחוד החנית של התעשיה, רוג'ר נחשב לסמכות על בתחום, לפרויקטים אקוסטיים תובעניים במיוחד.

  • שיתופי הפעולה בינינו טבעים ויוצרים מקצועיות ברמה עולמית

  • השירות הוא שירות מקיף ועמוק שמתחיל מאיפיון ותכנון נכון עד לגימור והפעלה.

  • כל חלל ופרוייקט נוצר מתוך אהבה לתחום וקנאות לתוצאה.

  • שיתופי הפעולה בינינו טבעים ויוצרים מקצועיות ברמה עולמית

  • השירות הוא שירות מקיף ועמוק שמתחיל מאיפיון ותכנון נכון עד לגימור והפעלה.

  • כל חלל ופרוייקט נוצר מתוך אהבה לתחום וקנאות לתוצאה.