חדרי קולנוע ביתי איכותיים

מהתכנון ועד לגמר תוך התאמה מוחלטת ללקוח

חדרי קולנוע ביתי איכותיים

מהתכנון ועד למסירת המוצר המוגמר והתאמה מוחלטת ללקוח
home cinema 1
home cinema 2

אנו מספקים ללקוחותינו בכל רחבי הארץ חדרי קולנוע ביתי איכותיים ומשוכללים, עפ"י תכנון ייחודי המותאם לחדר, בעיצוב וגימור יוקרתיים.
חדרי קולנוע ביתי המבוססים על הקרנת 4K או HD
התאמה מיטבית של גודל המסך והמקרן למידות החדר
סאונד בפורמט סראונד סאונד איכותי ומדויק (בד"כ DISCRETE 5.1)
נטרול בעיות אקוסטיות טבעיות של החדר וכיול מדויק של מערכות הסאונד
תכנון מדויק של אזור הישיבה בהתאמה לגודל המסך

home cinema 2

אנו מספקים ללקוחותינו בכל רחבי הארץ חדרי קולנוע ביתי איכותיים ומשוכללים, עפ"י תכנון ייחודי המותאם לחדר, בעיצוב וגימור יוקרתיים.
חדרי קולנוע ביתי המבוססים על הקרנת 4K או HD
התאמה מיטבית של גודל המסך והמקרן למידות החדר
סאונד בפורמט סראונד סאונד איכותי ומדויק (בד"כ DISCRETE 5.1)
נטרול בעיות אקוסטיות טבעיות של החדר וכיול מדויק של מערכות הסאונד
תכנון מדויק של אזור הישיבה בהתאמה לגודל המסך

hd@2x

4-k-512@2x

האלמנטים האקוסטיים שאנו מתכננים ומתקינים תמיד יהיו חלק מעיצוב החדר תוך שילובם באמצעי התאורה והריהוט להתאמה מושלמת.
ארגונומטריה מדויקת של אזור הישיבה והתפעול, כמו גם תכנון מדויק של כל החיווט ואמצעי השליטה והבקרה מבטיחים חדר קולנוע מסודר ונקי ללא כבלים חשופים וכיוצ"ב.

home cinema 3
home cinema 3

hd@2x

4-k-512@2x

האלמנטים האקוסטיים שאנו מתכננים ומתקינים תמיד יהיו חלק מעיצוב החדר תוך שילובם באמצעי התאורה והריהוט להתאמה מושלמת.
ארגונומטריה מדויקת של אזור הישיבה והתפעול, כמו גם תכנון מדויק של כל החיווט ואמצעי השליטה והבקרה מבטיחים חדר קולנוע מסודר ונקי ללא כבלים חשופים וכיוצ"ב.

home cinema 4

תכנון קולנוע ביתי מתחלק לשני שלבים:

  1. תכנית כללית המתבצעת בשיתוף הלקוח והארכיטקט מטעמו. בשלב זה נקבעים אזור הישיבה, מיקום וגודל המסך, מיקום ועוצמת הרמקולים, מיקום וגודל האלמנטים האקוסטיים.
  2. לאחר אישור התכנית הכללית אנו מגישים שרטוט סופי ושרטוטי פרטים לביצוע
  3. לכל פרויקט אנו עומדים לרשות הלקוח לפיקוח על העבודות ולניהול הרכש במידת הצורך

home cinema 4

תכנון קולנוע ביתי מתחלק לשני שלבים:

  1. תכנית כללית המתבצעת בשיתוף הלקוח והארכיטקט מטעמו. בשלב זה נקבעים אזור הישיבה, מיקום וגודל המסך, מיקום ועוצמת הרמקולים, מיקום וגודל האלמנטים האקוסטיים.
  2. לאחר אישור התכנית הכללית אנו מגישים שרטוט סופי ושרטוטי פרטים לביצוע
  3. לכל פרויקט אנו עומדים לרשות הלקוח לפיקוח על העבודות ולניהול הרכש במידת הצורך

2logos-2
2logos-1